top of page

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer artbymandy.com

Datganiad hygyrchedd gan Art gan Mandy UK yw hwn.

Mesurau i gefnogi hygyrchedd

Mae Art by Mandy UK yn cymryd y mesurau canlynol i sicrhau hygyrchedd artbymandy.com:

 • Cynnwys hygyrchedd fel rhan o'n datganiad cenhadaeth.

Statws cydymffurfio

Mae'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) yn diffinio gofynion ar gyfer dylunwyr a datblygwyr i wella hygyrchedd i bobl ag anableddau. Mae'n diffinio tair lefel o gydymffurfiaeth: Lefel A, Lefel AA, a Lefel AAA. Mae artbymandy.com yn cydymffurfio'n llawn â lefel AA WCAG 2.1. Mae cydymffurfio'n llawn yn golygu bod y cynnwys yn cydymffurfio'n llawn â'r safon hygyrchedd heb unrhyw eithriadau.

Ystyriaethau hygyrchedd ychwanegol

“Er mai ein nod yw cydymffurfiad WCAG 2.1 Lefel AA, rydym hefyd wedi cymhwyso rhai Meini Prawf Llwyddiant Lefel AAA: Dim ond at ddibenion addurniadol y defnyddir delweddau testun. Nid yw ail-ddilysu ar ôl i sesiwn ddod i ben yn achosi colli data. Efallai na fydd gan rai fideos ddehongliad iaith arwyddion.â€

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd artbymandy.com. Rhowch wybod i ni os ydych chi'n dod ar draws rhwystrau hygyrchedd ar artbymandy.com:

 • Ffôn: +44 7874825179

 • E-bost:  artbymandy.uk@gmail.com

 • Cyfeiriad Ymwelydd: 139 Tenter Lane, Heage, Belper, Swydd Derby, DU

 • Cyfeiriad Post: DE56 2BE

 • Cyfryngau cymdeithasol;
  Instagram: @artbymandyuk
  Facebook: @artbymandyuk
  Trydar: @artbymandyuk

Rydym yn ceisio ymateb i adborth o fewn 2 ddiwrnod busnes.

Cydnawsedd â phorwyr a thechnoleg gynorthwyol

Mae artbymandy.com wedi'i gynllunio i fod yn gydnaws â'r technolegau cynorthwyol canlynol:

Nid yw artbymandy.com yn gydnaws â:

 • porwyr sy'n hŷn na 3 phrif fersiwn - neu “Systemau gweithredu symudol sy'n hŷn na 5 mlynedd

Cyfyngiadau a dewisiadau eraill

Er gwaethaf ein hymdrechion gorau i sicrhau hygyrchedd artbymandy.com , efallai y bydd rhai cyfyngiadau. Isod mae disgrifiad o gyfyngiadau hysbys, ac atebion posibl. Cysylltwch â ni os gwelwch fater nad yw wedi'i restru isod.

Cyfyngiadau hysbys ar gyfer artbymandy.com:

 1. Sylwadau gan ddefnyddwyr: Mae'n bosibl na fydd gan ddelweddau a uwchlwythwyd ddewisiadau testun eraill oherwydd Ni allwn sicrhau ansawdd cyfraniadau. Rydym yn monitro sylwadau defnyddwyr ac fel arfer yn trwsio problemau o fewn 2 ddiwrnod busnes. “Defnyddiwch y botwm ‘mater adrodd’ os dewch chi ar draws mater†.

Dull asesu

Asesodd Art by Mandy UK hygyrchedd artbymandy.com drwy’r dulliau canlynol:

 • Hunanwerthuso

Dyddiad

Crëwyd y datganiad hwn ar 1 Gorffennaf 2021 gan ddefnyddio the Offeryn Cynhyrchu Datganiad Hygyrchedd W3C.

bottom of page