top of page

Изкуство за благотворителност

С течение на времето поддържах благотворителни организации чрез даряване на мои произведения на изкуството или being участващи в благотворителен арт проект. 

Ето списък с благотворителни организации, които имам подкрепен чрез даряване на моето изкуство.

Художествени търгове и изложби.

Laurens Legacy (местен)

https://laurenslegacy.co.uk

Macmillan Cancer Research

https://www.cancersupportuk.org

Революцията на Пентрих (местен) 

https://pentrichrevolution.org.uk/

Помощ за героите

https://www.helpforheroes.org.uk/

Brit Poppy Art

Изложба на изкуство за Двустагодишнината от Първата световна война в помощ наКралски британски легион

bottom of page