top of page

Ealain airson carthannas

Thar ùine tha mi air taic a thoirt do carthannais tro bhith a’ toirt seachad an obair ealain agam no a bhith an sàs ann am pròiseact ealain carthannach. 

Seo liosta de na carthannasan a th’ agam le taic le bhith a’ toirt seachad m’ ealain.

Taisbeanaidhean agus ropan ealain.

Laurens Legacy (ionadail)

https://laurenslegacy.co.uk

Rannsachadh Aillse Mhic a’ Mhaoilein

https://www.cancersupportuk.org

Ar-a-mach Pentrich (ionadail) 

https://pentrichrevolution.org.uk/

Help for Heroes

https://www.helpforheroes.org.uk/

Brit Poppy Art

Taisbeanadh de ealain airson An Dà cheud bliadhna WW1 mar thaic donLègion Rìoghail Bhreatainn

bottom of page